Кафедра Анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології

Павлов Александр Александрович

Павлов Олександр Олександрович

Закінчив педіатричний факультет в 1997 році.

У різний час на різних посадах працював в 4-ій лікарні швидкої та невідкладної допомоги, обласному клінічному центрі урології та нефрології ім. проф. В.І. Шаповала.

З 2006 року – в Інституті загальної та невідкладної хірургії АМН України, де пройшов шлях від лікаря-анестезіолога, старшого наукового співробітника до керівника анестезіологічної служби інституту, доктора медичних наук, завідувача кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО.

Білоусов Андрій Миколайович

Білоусов Андрій Миколайович

1965 року народження, закінчив в 1988 році педіатричний факультет Харківського медичного інституту по спеціальності педіатрія.

З 1990 року по теперішній час – лікар анестезіолог-реаніматолог анестезіологічного відділення Харківської обласної клінічної лікарні.

З 1993 по 1995 рр. – заочний аспірант кафедри анестезіології та реаніматології ХДМУ.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-фізіологічне обгрунтування анестезіологічної допомоги в ургентній офтальмохірургії у дітей дошкільного віку».

З 1997 по 1998 рр. – асистент кафедри медицини невідкладних станів та анестезіології ХДМУ.

У 2004 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю анестезіологія та інтенсивна терапія на тему: «Екстракорпоральна гемокоррекція із застосуванням магнітокерованого сорбенту в інтенсивній терапії синдрому інтоксикації у хворих з патологією органів гепатопанкреатодуоденальної зони».

Автор розробки нанопрепарату – «Мicromage-B», методу екстракорпоральної гемокорекції з використанням у якості сорбенту lovнаночасток магнетиту (створення авторського апарату «штучна печінка»). Автор інформаційного листа «Про нововведення в системі охорони здоров’я України” (Метод екстракорпоральної детоксикації з використанням магнітокерованого сорбенту (MКС-Б) – магнетиту/Fe3O4/. Автор науково-популярного фільму присвяченого створенню апарату “штучної печінки” та розвитку нового напрямку в медицині та біології – нанотехнології. Автор нової універсальної аналітичної системи фізіологічних функцій організму ФУАС та бальної системи оцінки тяжкості загального стану хворого. За наукові досягнення, створення нового напрямку в медицині та нового методу лікування в 2008 р. нагороджений дипломом медичної премії Європи «Почесний Вчений Європи» та медалью Р. Коха. Член Російської спілки нанотехнологів. В 2012 році постановою Президії Міжнародного Комітету Суспільних нагород Білоусов А.М. нагороджений медаллю «За вклад в дело мира».

Андрій Миколайович є сертифікованим спеціалістом вищої лікарня-ної категорії з анестезіології та інтенсивної терапії. Автор понад 140 опублікованих наукових робіт, 7 Державних патентів України, 1 рацпропозиції.

C 2013 р. – працює на посаді професора кафедри анестезіології, інтенсивної терапії , трансфузіології та гематології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Більченко Віктор Іванович

Більченко Віктор Іванович

Завуч кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології Харківської академії післядипломної освіти. Кандидат медичних наук.

Щур Ольга Іванівна

Клінічний ординатор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, гематології та трансфузіології, лікар анестезіолог-реаніматолог відділення анестезіології Харківського обласного клінічного онкологічного центру. Стаж роботи – 4 роки.

Направлення наукової роботи – знеболення в онкологічних хворих.

    Список опублікованих праць.
  1. Щур О.І. Гістохімічне обґрунтування подовженої аналгезії в пацієнтів з онкологічною патологією (огляд літератури) / Ю.О. Вінник, О.І. Щур, О.О. Павлов // Медицина невідкладних станів. – 2012. - № 4 (43). – С. 79-83.
  2. Щур О.І. Порівняльна характеристика методів знеболення з хімічною епідуральною деінервацією / Ю.О. Вінник, О.І. Щур, О.О. Павлов // Харківська хірургічна школа. – 2012. - № 6 (57). – С. 84-88.
  3. Щур О.І. Порівняльний аналіз динаміки больового синдрому при застосуванні стандартного знеболювання й епідуральної хімічної деінервації у пацієнтів з коло ректальним раком / О.І. Щур // Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія. – 2013. - № 1. – С. 73-77.
  4. Щур О.І. Динаміка рівня адреналіну при хімічній діенервації периферичних гангліїв у пацієнтів з коло ректальним раком / О.І. Щур // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2013. - Том 14. - № 1. С. 121-125.
  5. Щур О.І. Динаміка рівня ацетилхоліну при хімічному епідуральному нейролізису у пацієнтів з колоректальним раком / О.І. Щур // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 201... - Том 14. - № ... С.
  6. Щур О.І. Динаміка рівня гістаміну при хімічному епідуральному нейролізису у пацієнтів з колоректальним раком / О.І. Щур // Медицина невідкладних станів. – 2013. - № 7 (54). – С. 124-128.
  7. Щур О.І. Динаміка рівня кортизолу при хімічному епідуральному нейролізису у пацієнтів з колоректальним раком/О.І. Щур//Медицина невідкладних станів. – 2013 - № 8 (55). – С.
  8. Пат. U№82503 UA Україна. Процес проведення хімічної епідуральної деінервації у хворих з колоректальним раком III-IV стадії/Вінник Ю.О., Щур О.І., Павлов О.О.; Заяв. Та патентовласник ДУ «ІЗНХ НАМНУ».-№U15088;заяв. 28.12.12; опубл. 12.08.12, Бюл.№15.
Яворський Вадим Володимирович

Яворський Вадим Володимирович

Асистент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології Харківської академії післядипломної освіти.

Вадим Володимирович Яворський народився 26 вересня 1963року в м. Харків (Україна). Громадянин України.

Трудова діяльність

Закінчив Київський медичний інститут по спеціальності лікувальна справа та отримав диплом «З відзнакою» в 1988 році.

У 1988-1989р.р. пройшов інтернатуру за спеціальністю «хірургія» в міській клінічній лікарні швидкої допомоги м. Києва.

З 1988 по 1992 рік працював хірургом в Київській лікарні швидкої медичної допомоги у відділенні політравми.

1992-1995р. – асистент кафедри факультетської хірургії Харківського медичного інституту.

У 1995 році отримав диплом магістра державного управління охорони здоров’я в Інституті Державного управління та самоврядування при Кабінеті Міністрів України.

1995-1999р. – директор лікувально-діагностичного центру АО «Єввіва».

1999-2002р. – заступник головного лікаря по амбулаторно-поліклінічній роботі обласної клінічної лікарні м. Харків.

З грудня 2002 року і до теперішнього часу на посаді головного лікаря обласного центру служби крові. Має вищу атестаційну категорію з організації та управління охороною здоров’я та зі спеціальності трансфузіології.

З 2003р. Головний позаштатний спеціаліст з трансфузіології Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

У 2004 році, після закінчення навчання в Харківській медичній Академії післядипломної освіти присвоєно кваліфікацію Менеджера охорони здоров’я.

З 2005 року постійно у складі робочих груп Міністерства охорони здоров’я України щодо розробки нормативно-правової бази служби крові України.

З 2012 р. викладач з трансфузіології на кафедрі «Анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології» Харківської академії післядипломної освіти, яка була відкрита на базі

Харківського обласного Центру служби крові. Неодноразово відзначався Почесними грамотами МОЗ України, Харківського міського голови, Харківської обласної державної адміністрації та Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

У 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук із спеціальності «патологічна фізіологія».

Тема дисертаційної роботи: «Імунологічна реактивність при систематичних донаціях плазми».

Досвідчений фахівець з клінічної та виробничої трансфузіології, впровадив новітні технології в заготівлю донорської крові та переробку її на компоненти і препарати.

Уперше в Україні провів організаційну централізацію служби крові на регіональному рівні, що надало можливість забезпечити єдиний технологічний процес і високий рівень якості виробництва компонентів крові та запровадив у роботу служби крові систему контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів.

Публікації:

40 наукових праці, з яких 10 статей у фахових виданнях України, 3 у виданнях внесених до міжнародних наукометричних баз, 17 тез доповідей науково-практичних конференцій з трансфузіології (Україна, Росія, Білорусія, Латвія, Німеччина, тощо), співавтор 3-х методичних рекомендацій, 4 методично-навчальних посібників, національного керівництва з виготовлення та використання компонентів та препаратів крові.

Кандидат медичних наук

Вільно володіє українською, російською та англійською мовами.

Яворський Вадим Володимирович

Малигон Олена Іванівна

Освіта:

Закінчила Красноградське медичне училище по спеціальності фельдшер- акушер в 1994 р.

У 2000 році закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2000 по 2002 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика - сімейна медицина», у 31 міській лікарні м. Харкова та Царедарівській амбулаторії сімейного лікаря.

У 2005 році в КМАПО імені П.Л. Шупика пройшла спеціалізацію з «Трансфузіології».

У 2006 році у Харківській медичній академії післядипломної освіти отримала спеціалізацію «Терапія».

У 2008 - 2011 роках навчалась у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президенті України, де отримала спеціальність «магістр державного управління».

2013 рік ПАЦ «Трансфузіологія» вища категорія

2014 рік ПАЦ «Терапія» вища категорія

У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук із спеціальності «Гематологія та трансфузіологія».

Тема дисертаційної роботи: «Вплив методів заготівлі та умов зберігання на якість свіжозамороженої плазми»

Досвід роботи:

2002 - 2003 рік завідувач амбулаторії сімейного лікаря с. Царедарівка, Лозівського району.

З 2003 року і до теперішнього часу працюю в КЗОЗ Харківський обласний центр служби крові на посаді завідувача відділу експедиції, надаю консультативну допомогу лікувальним закладам м. Харкова та області з питань організації надання трансфузійної допомоги, імуногематології та використання компонентної терапії. Опанувала всі розділи клінічної та виробничої трансфузіології, новітні технології в заготівлі донорської крові, переробці її на компоненти та препарати.

З 2005 року і до теперішнього часу працюю викладачем Харківського медичного коледжу № 1 І-ІІ рівнів акредитації на відділенні післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів.

З 2015 року і до теперішнього часу працюю асистентом кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології.

Публікації:

46 наукових праці, з яких 16 статей у фахових виданнях України, 3 у виданнях внесених до міжнародних наукометричних баз, 19 тез доповідей науково-практичних конференцій з трансфузіології (Україна, Росія, Білорусія, Латвія, Німеччина, тощо), співавтор 3-х методичних рекомендацій, 4 методично-навчальних посібників, національного керівництва з виготовлення та використання компонентів та препаратів крові.

Активність:

З 2005 року член Асоціації служби крові України

З 2010 року член Міжнародної Асоціації служби крові (International Society of Blood Transfusion)

Приймаю активну участь у розробці тематичних планів та програм удосконалення циклу «Трансфузіологія» для медичних сестер кабінетів та відділень переливання крові Харківського медичного коледжу №1 та у розробці нормативно-правової документації МОЗ України з питань служби крові.

Нагороди:

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України, Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Мови:

Вільно володію українською, російською та німецькою мовами.