Кафедра Анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології

АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ, ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ ТА ГЕМАТОЛОГІЇ
Зав. кафедри д. м. н. Павлов О.О. тел. 349-42-14
№ п/п Назва факультету, кафедри, циклу Дата початку та закінчення циклу Тривалість циклу Вид підготовки
282 Загальна анестезія. Штучна вентиляція легень (для анестезіологів, хірургів, гінекологів, травматологів, онкологів) 12.01-10.02 1 ТУ
283 Трансфузіологія (для лікарів лікувального профілю) 01.02-04.05 3 СПЕЦ
284 Анестезіологія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 15.02-16.03 1 ПАЦ
285 Компоненти крові та їх застосування (для лікарів станцій і відд. переливання крові, лікарів відд. терапевтичного, педіатричного, хірургічного профілю) 21.03-19.04 1 ТУ
286 Трансфузіологія (для лікарів які атестуються на ІІ, І, вищу категорію) 22.04-25.05 1 ПАЦ
287 Анестезіологія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 25.04-27.05 1 ПАЦ
288 Компоненти крові та їх застосування (для лікарів станцій і відд. переливання крові, лікарів відд. терапевтичного, педіатричного, хірургічного профілю) 30.05-30.06 1 ТУ
289 Компоненти крові та їх застосування (для лікарів станцій і відд. переливання крові, лікарів відд. терапевтичного, педіатричного, хірургічного профілю) 05.09-04.10 1 ТУ
290 Гематологія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 10.10-10.11 1 ПАЦ
291 Компоненти крові та їх застосування (для лікарів станцій і відд. переливання крові, лікарів відділень терапевтичного, педіатричного, хірургічного профілю) 12.10-11.11 1 ТУ
292 Анестезіологія (для лікарів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії) 14.11-13.12 1 ПАЦ
293 Теоретичні основи клінічної гематології та методи обстеження хворих (для лікарів лікувального профілю:гематологів, анестезіологів, терапевтів, трансфузіологів, хірургів, акушерів-гінекологів, онкологів) 15.11-14.12 1 ТУ
Платні цикли    
1274 Анестезіологія Випуск 2014 р. 04.01-30.06 6 ІНТ
1275 Анестезіологія Випуск 2015 р. 04.01-29.02 2 ІНТ
1276 Трансфузіологія (для лікарів лікувального профілю) 01.02-04.05 3 СПЕЦ
1277 Анестезіологія (для дитячих анестезіологів) 15.02-19.05 3 СПЕЦ
1278 Гематологія (для лікарів лікувального профілю) 05.09-05.12 3 СПЕЦ
1279 Анестезіологія Випуск 2016 р. 01.09-30.12 4 ІНТ


Питание в онкологии

Инфузионная терапия